Stang Media kan bistå med å skrive jubileumsbøker og biografier/sakprosa. Vi tar gjerne hånd om hele prosessen:

  • Sette boken i en passende og lekker design
  • Ordne formaliteter
  • Trykke boken 
  • Research og planlegge innhold 
  • Skriving
  • Innhente bilder og illustrasjoner


Er du interessert i noe av dette, ta kontakt:

Epost: post@stangmedia.no
Tlf.: +47 916 04 333