Presentasjon av maskinistforbundet

Stang Media har laget den nye presentasjonsfilmen av Det Norske Maskinistforbund. Målet er å vise at forbundet ivaretar interessene til en lang rekke yrker på land og sjø. Med utgangspunkt i langfilmen, produserte vi 9 kortfilmer, tilpasset sosiale medier.

Kunde: Det Norske Maskinistforbund
Lansert: 2018


Synshemmede bruker også Smarttelefon

Stang Media har laget årets kampanjefilmer for Norges Blindeforbund. I år er fokuset rettet mot apper for Smarttelefon..

Kunde: Norges Blindeforbund
Lansert: 2019


Passering av planovergang

Læring:
Filmen informerer om hvordan man skal passere planoverganger med bil. Blant annet skal den benyttes i teoriundervisning for førerkort.

Kunde: Bane NOR
Lansert: 2017


Cøliaki i barnehager

Kampanje:
Det er enkelt å tilrettelegge for barn med cøliaki i barnehager.

Kunde: Norsk cøliakiforening
Lansert: 2018


Stopp nedbemanningen

Kampanje:
En av Norsk Sjøoffiserforbunds kampsaker er å stoppe nedbemanningen på skip langs kysten. I den sammenheng laget Stang Media denne filmen.

Kunde: Norsk Sjøoffisersforbund
Lansert: 2015


The Norwegian Way

Presentasjon:
Dette er en liten film som gir innblikk i flyselskapet Norwegian. Hvem de er og hvor de kommer fra. I 2014 var dette Norwegians offisielle selskapsfilm.

Kunde: Norwegian
Lansert: 2014


Hindringen

Kampanje:
Bane NOR hadde et sterkt ønske om å bevisstgjøre ungdom om risikoen ved planoverganger og det å oppholde seg i nærheten av jernbanespor. Denne filmen var en vesentlig del av kampanjematerialet.

Kunde: Jernbaneverket
Lansert: 2016


UMOE

Presentasjon
UMOE er et stort konsern. Denne filmen gir et innblikk i selskapets omfattende virksomhet, blant annet i Brasil, Canada og Norge.  

Kunde: UMOE
Lansert: 2014


Bane NOR

Presentasjon
Ved nyttårsskiftet kom Bane NOR til verden. Vi produserte lanseringsfilmen til det nye statsforetaket som har sine røtter i Jernbaneverket.

Kunde: Bane NOR
Lansert: 2017


Skoler på Madagaskar

Minidokumentar:
Dette er en av mange filmer Stang Media har laget fra Kiwis skolebyggingsprosjekt på Madagaskar. Stang Media har fulgt prosjektet siden oppstart i 2010. Til nå har Kiwi bygget 20 skoler i samarbeid med Unicef i dette fattige landet.

Kunde: Kiwi
Lansert: 2015


ERTMS Onboard

ERTMS er jernbanens nye signalsystem. Denne filmen er en av flere Stang Media laget om dette komplekse nye og digitale signalsystemet.

Kunde: Jernbaneverket
Lansert: 2016


Kalvåg fiskerihamn

Lobby:
Mange beslutningstagere sitter på bunker av dokumenter de må lese gjennom før standpunkt bestemmes og beslutninger tas. Det tar mye tid, en tid de fleste har for lite av. Denne filmen ble laget for å vises personer i relevante maktposisjoner. Den virket. Utbygging av Kalvåg fiskerihamn kom inn i Nasjonal Transportplan fra 2019. 

Kunde: Kalvåg fiskerihamn
Lansert: 2017


Åpning sykkelhotell

Reportasje:
I forbindelse med mange av jernbanens stasjoner bygges det sykkelhotell. Denne reportasjen er fra åpningen av sykkelhotellet på Sandvika stasjon.

Kunde: Bane NOR
Lansert: 2017


BB hundre år

Jubileum
I 2013 ble rederiet Buksér og Berging 100 år. Dette er filmen om selskapets mangfoldige historie.

Kunde: Buksér og Berging
Lansert: 2013